A A A

Verwijzing
Voor het bezoeken van logopediepraktijk Spreekwijzer heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist nodig. 

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden bij logopediepraktijk Spreekwijzer: telefonisch of via het contactformulier. Telefonisch wordt besproken waarvoor uw kind is doorverwezen voor logopedie. Tevens zal een afspraak worden ingepland. Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Telefoonnummer: 0118-743114 of door het invullen van het contactformulier.

Intake
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en mogelijk al een deel van het onderzoek. Tevens krijgt u informatie over de gang van zaken binnen de logopediepraktijk. Er zal een behandelovereenkomst met u worden afgesloten. Hierin staan afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling en uw privacy.

Voor de eerste afspraak is het belangrijk dat u meeneemt:

  • Verwijzing van de huisarts of andere specialist verwijzer (bijvoorbeeld tandarts, jeugdarts, neuroloog)
  • Zorgverzekeringspas
  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs*
  • Eventuele relevante gegevens of onderzoeken (bijvoorbeeld screeningsbrief)

Iedere zorgverlener is verplicht de identiteit van een nieuwe cliënt te controleren. Daarom wordt gecontroleerd of het BSN-nummer klopt. Identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 18 jaar (bron Rijksoverheid).

Annuleren van uw afspraak
De behandelingen vinden plaats op afspraak. Als u niet op een afspraak kunt komen, belt u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak af. U kunt uw afspraak dus tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U kunt het verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. In geval van onverwachte problemen, kunt u ’s ochtends tot 8:15 uur de voicemail inspreken.

Onderzoek
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Meerdere afspraken zijn noodzakelijk voor een uitgebreid onderzoek. Na het onderzoek wordt de diagnose met u besproken. Aan de hand van de diagnose wordt in overleg besloten of er een behandeling volgt en aan welke doelen zal worden gewerkt. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. U heeft (samen met uw zoon/dochter) een actieve rol in het behalen van de gestelde doelen door dagelijks de oefeningen te herhalen. Op deze manier bereiken we samen het beste resultaat!

Behandeling
Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Afhankelijk van de diagnose is een andere frequentie ook mogelijk. In de behandelingen wordt door middel van adviezen en oefeningen gewerkt aan de opgestelde behandeldoelen. Het is de bedoeling dat de oefeningen thuis dagelijks 10 à 15 minuten worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Beëindiging van de behandeling
Na een reeks behandelingen wordt een heronderzoek gedaan. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of de behandeling wordt voortgezet, gepauzeerd of beëindigd. Het eindverslag wordt naar u en de verwijzer gestuurd. 

Uw mening telt!
Logopediepraktijk Spreekwijzer is geïnteresseerd in uw mening over de dienstverlening. Mediquest voert een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten in de praktijk. De uitkomsten worden gebruikt om de logopedische zorg beter af te stemmen op de cliënten. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd bureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd en het onderzoek is volledig anoniem. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U ontvangt een uitnodiging per e-mail, na beëindiging van de behandeling, waarmee u vrijwillig kunt deelnemen. Bedankt voor uw mening!

Continuïteit van de behandelingen
Logopediepraktijk Spreekwijzer doet haar best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van waarneming in de praktijk, dan zal dit altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.