A A A

Taal


Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders en om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.


Het leren van de (moeder)taal is een natuurlijk proces. Dit betekent niet dat taalverwerving (het zich eigen maken van de taal) bij ieder kind vanzelf gaat. Er kan sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Naar schatting
heeft 7% van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar te maken met een taalontwikkelingsstoornis. Dat komt neer op twee kinderen per schoolklas. Bij jongens komt TOS vaker voor dan bij meisjes. Kinderen hebben een gevoelige periode voor het leren van een taal. Het is dan ook belangrijk om taalproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat de taalgevoelige periode optimaal kan worden benut. Kijkt u voor meer informatie op de website van Kind en Taal

Wat doet een logopedist?
De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Deze informatie wordt verzameld tijdens het intake gesprek en door de taalvaardigheid te onderzoeken met gestandaardiseerde testen.  Indien er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis bestaan diverse therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie. Bij de indirecte therapie worden de ouders door de logopedist geïnformeerd en geïnstrueerd hoe zij de taalontwikkeling zo goed mogelijk kunnen stimuleren. De ouders leren hoe ze in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van het kind kunnen besteden. Het kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om taal te koppelen aan ervaringen. Bij de directe therapie werkt de logopedist met het kind. Maar samenwerking met de ouders is ook hier uiterst belangrijk. 

Wanneer contact opnemen?
Twijfelt u over de spraaktaalontwikkeling van uw kind. U kunt online de SNEL-vragenlijst invullen. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale spraaktaalontwikkeling. De SNEL is bedoeld om inzicht te krijgen in de spraaktaalontwikkeling van uw kind. U kunt de ingevulde vragenlijst afdrukken en laten zien aan de arts of aan de logopedist.
Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen om uw zorgen te delen en te bespreken of logopedie raadzaam is.

Overige informatie:
Taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters
Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

Bronnen: NVLF en Kind en Taal