A A A

Hanneke Bok
Logopedist en taalwetenschapper

In 2015 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb tijdens mijn stages ervaring opgedaan bij diverse logopediepraktijken en op scholen gericht op speciaal (basis)onderwijs. Na mijn afstuderen heb ik bij meerdere praktijken als logopedist gewerkt.

Mijn interesse voor spraak- en taalproblemen bij kinderen motiveerde me om de master Toegepaste Taalwetenschap richting Taalstoornissen te gaan volgen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze studie heb ik in 2017 succesvol afgerond. Ik ben naast logopedist ook taalwetenschapper. In de master Toegepaste Taalwetenschap stond het onderzoeken en behandelen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden centraal bij eentalige en meertalige kinderen en bij kinderen met gehoorproblemen. Verder heb ik als aandachtsgebieden oromyofunctionele therapie (OMFT) en logopedie bij multiple scelorse. Elke hulpvraag is uniek en daarmee ook de behandeling. Het zien groeien van mensen op het gebied van communicatie en zelfvertrouwen maakt mij enthousiast!

U kunt mij als logopedist vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici met het registratienummer 99913243691. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Verening voor Logopedie en Foniatrie en aangesloten bij het MS-zorgnetwerk Midden-Zeeland.

 

Gevolgde cursussen

2019      Basisscholing MS-Zorg Nederland
2019      Basiscursus Dysfagie
2019      Workshop het nieuwe smart = scart
2019      Masterclass Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen
2019      Cursus richtlijn Dossiervorming en implementatie en organisatie van de praktijk
2018      Eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen
2018      OMFT-1 Basiscursus
2018      Taaldiagnostiek met de Schlichting taaltests bij meertalige kinderen (masterclass)
2017      Kind, taal en gehoor: Taal en gehoor en (passend) onderwijs (Language and Hearing Center                                   Amsterdam)
2015      Meldcode kindermishandeling