A A A

Logopedie bij multiple sclerose (MS)

 

MS kan een negatieve invloed hebben op de spraak en communicatie. Ook problemen met gehoor, kauwen en slikken komen voor. De kwaliteit van leven kan door deze klachten sterk verminderen.

Slikproblemen (dysfagie)

Bij het slikken is een goede coördinatie van vele spieren nodig. Meer dan veertig procent van alle mensen met MS krijgt in de loop van de tijd slikproblemen. Bij MS komen de volgende problemen voor: niet goed voelen waar het voedsel zich in de mond bevindt, verminderde  controle over een hap of slok, te weinig kracht hebben om te kauwen of te kort kauwen en verslikken.

Spraakproblemen (dysartrie)
Bij dysartrie is de uitspraak onduidelijk. Kenmerken van dysartrie bij MS kunnen zijn: binnensmonds en langzaam spreken, moeite met coördinatie van de spraak (spreken met dubbele tong), lange pauzes tussen lettergrepen of woorden, gespannen stemgeluid, luide inademing, zachte/zwakke stem als gevolg van ademhalingsproblemen en een foutieve houding.

Taalproblemen
Mensen met MS kunnen (lichte) taalproblemen krijgen. Kenmerken van taalproblemen bij MS kunnen zijn: problemen met het vinden van woorden, moeilijkheden bij het benoemen van afbeeldingen, moeite hebben met het vasthouden van de structuur van een verhaal en snel afdwalen tijdens het vertellen van een verhaal.

Wat doet een logopedist?
Een logopedist zal allereerst onderzoeken om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling leert u zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die u heeft. De logopedist geeft ook voorlichting aan uw omgeving. Bekijk ook eens het filmpje over logopedie gemaakt door MS Zorg Nederland.


Bron: Coene, E.H. & Flens C. (2013). Multiple Sclerose (MS): zorgboek. Amsterdam, Stichting September.