A A A

Logopedie voor kinderen

In logopediepraktijk Spreekwijzer wordt logopedie aan kinderen gegeven op de gebieden spraak, taal, gehoor en afwijkend mondgedrag. 

Heeft u twijfels, zorgen of vragen die niet worden vermeld, neemt u dan contact op met de praktijk.

Vergoeding

Indien er sprake is van een stoornis in de taal, spraak en/of afwijkende mondgewoonten komt uw zoon/dochter in aanmerking voor vergoede zorg, mits u een verwijzing van de arts heeft.
Als u een verwijzing heeft van een arts, tandarts, jeugdarts of medisch specialist worden de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk Spreekwijzer heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Let op: Logopedische begeleiding gericht op lees- en spellingsproblemen (dyslexie) en NT2 problematiek worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u deze behandeling wenst, ontvangt u persoonlijk een rekening (informeer bij de logopedist naar de voor u geldende voorwaarden).

Prestatie     Tarief
Individuele zitting reguliere logopedie  25 minuten € 35,-
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening naar aanvrager per 30 minuten € 40,- 
Verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening naar aanvrager per 30 minuten € 40,-
Verzuimtarief, niet nagekomen afspraak   € 30,-


Annuleren van uw afspraak
De behandelingen vinden plaats op afspraak. Als u niet op een afspraak kunt komen, belt u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak af. U kunt uw afspraak dus tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief (€ 30,-). U kunt het verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. In geval van onverwachte problemen, kunt u ’s ochtends tot 8:15 uur de voicemail inspreken.